گروه ریاضی منطقه 9
بانك اطلاعاتي رياضي
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۰ توسط گروه ریاضی منطقه 9 |
معرفی بعضی از کتاب های نویسنده ی وبلاگ

آموزش ریاضیات با طعم کامپیوتر

این کتاب در شش فصل تنظیم شده است:

 1- آموزش نرم افزار GeoGebra 3.2.41

2- آموزش نرم افزار Mathematica 8

3- آموزش نرم افزار Derive 6.1

4- معرّفی نرم افزارهای ریاضی

5- فرمول نویسی در Word و معرّفی نرم افزار های تخصّصی تایپ فرمول های ریاضی

6- معرفی سایت های ریاضی

 * در سه فصل اوّل کتاب، بنابر کارآیی و اهمیّت سه نرم افزار فوق، به آموزش و نحوه ی استفاده از آن ها در آموزش ریاضیات دبیرستانی (و دانشگاهی) پرداخته شده است. اهمیّت کاربرد این نرم افزارها در مقدّمه هایی که در ابتدای هر یک از فصل ها می باشند، شرح داده شده است و مطالعه ی آن ها به خواننده ی کتاب توصیه می شود. آموزش این سه فصل با ارائه ی مثال ها و فعالیّت های کاربردی صورت گرفته است و در پایان هر مبحث تمرین هایی برای انجام کار و تمرین بیشتر گنجانده شده است.

* در فصل چهارم، به معرّفی نرم افزارهای ریاضی پرداخته شده است که از نظر کارآیی حائز اهمیّت بوده و هر یک می توانند بنا به کارآیی خود، مورد استفاده ی کاربران قرار گیرند.

* در فصل پنجم، به معرّفی نرم افزارهای تخصّصی تایپ فرمول های ریاضی و نحوه ی فرمول نویسی در نرم افزار Word پرداخته شده است. دلیل اهمیّت این فصل، استفاده از فرمول های ریاضی در نگارش مقالات، تحقیقات و ارائه ی منابع آموزشی دیجیتال می باشد.

* در فصل ششم، به معرّفی سایت های ریاضی مفیدی پرداخته شده است که دانش آموزان و دانشجویان رشته های ریاضی و دیگر علاقه مندان علوم ریاضی، می توانند برای انجام تحقیقات و پژوهش های ریاضی از آن ها استفاده کنند.

فهرست
فصل اول: آموزش نرم افزارGeoGebra

وب سایت نرم افزار
نصب جئوجبرا
تغییر زبان محیط برنامه
محیط کار با نرم افزار جئوجبرا
قسمت نمایش جبري
منوها و منوی ابزار ساخت اشیاء
نحوه ی چاپ و ذخیره سازی
ترسیم اشکال هندسی
برّرسی و استفاده از فایل های آماده
فرمول نویسی در متن ها
کلید‌های میان بر درGeogebra
نوشتن دستورات و مقادیر
آموزش مثال های کاربردی
مجموع زوایای داخلی مثلّث
میانه ها و مرکز ثقل مثلّث
عمود منصّف پاره خط و ویژگی های آن
مماس های رسم شده از نقطه ای خارج دایره
قضیه ی فیثاغورس
رسم n ضلعی های منتظم
نزدیک شدن مساحت n ضلعی های منتظم محاطی به مساحت دایره
تبدیلات هندسی
بردارها در جئوجبرا
تعريف تابعي از یک متغير مانندx
رسم نمودار انواع تابع
تعیین محل برخورد دو نمودار
حلّ دستگاه دو معادله ی دو مجهولی خطّی
انتقال ، انبساط و انقباض توابع
بررسی رفتار توابع نمایی و لگاریتمی
بررسی رفتار توابع درجه ی دو
بررسی رفتار توابع قدر مطلق
نمایش تابع زوج
نمایش تابع فرد
مسئله هايي از بهینه سازی
حدّ تابع
مشتق به عنوان شیب خط مماس
محاسبه مشتق تابع و رسم نمودار آن
ارتباط بین شیب خط مماس و مشتق تابع
محاسبه نقاط اکسترمم و عطف توابع
مجموع ریمان بالا و پایین و محاسبه انتگرال معیّن
محاسبه مساحت بین نقاط برخورد دو منحنی
دایره ی مثلّثاتی
نمودار توابع مثلّثاتی
روش ترسیم بیضی
ماتریس ها
محاسبه ی میانگین، میانه و مد
محاسبه انحراف معیار و واریانس
رسم نمودار ستونی داده های آماری

فصل دوم: آموزشMathematica
نصبMathematica
وب سایت نرم افزار
محیط کار متمتیکا
نمایش و به کارگیری اعداد در متمتیکا
استفاده از متمتیکا به عنوان ماشین حساب- محاسبات عددی و نمادی
بررسی اول بودن یک عدد
متغيّرها و مقادیر ثابت درMath
پالت ها یا منوهای ابزار
ساده کردن و تجزیه ی عبارات جبری
توابع تعریف شده درMath
تعریف تابع درMath
حلّ معادلات جبری و دستگاه معادلات
ترسیمات هندسی
رسم نمودار توابع
رسم نمودارتوابع در مختصات دکارتی و قطبی
رسم منحنی پارامتری
رسم منحنی های ضمنی
رسم نمودار توابع سه بعدی
دوران حول محورها
ذخیره و چاپ نمودارهای رسم شده
محاسبه کمترین و بیشترین مقدار
حد
مشتق و روش های محاسبه ی مشتق توابع درMath
انتگرال معیّن و نامعیّن
دنباله ها و سری ها
ماتریس ها درMath
رسم گراف ها
فصل سوم:آموزش نرم افزارDerive
ویژگی هایDerive 6.1
وب سایت نرم افزار و منابع مطالعاتی Derive در وب
نصبDerive
محیط کار با نرم افزار Derive
عمليات رياضي، نوشتن دستورات و مقادیر
تقریب زدن درDerive
افزودن توضیحات به پنجره ی جبر
ذخیره و چاپ کاربرگ ها
متغيّرها و تعیین محدوده ی آن ها درDerive
مقادیر ثابت در Derive
مهم ترین توابع تعریف شده درDerive
تعریف تابع درDerive
بسط دادن(ساده کردن) عبارت های جبری
تجزیه ی چندجمله ای ها
جایگزین کردن یک عبارت (عدد) به جای قسمتی از عبارت (عدد) دیگر
حل معادلات و دستگاه معادلات جبری
حد
مشتق
انتگرال نامعیّن و معیّن
مجموع یابی در دنباله ها و سری ها
محاسبه ی حاصل ضرب جملات در دنباله ها (حاصل سری ضربی)
جدول تابعی در نقاط با فاصله های مساوی
ماتریس ها درDerive
اعمال ریاضی روی ماتریس ها و توابع کاربردی ماتریس ها در محاسبات
حل دستگاه معادلات با استفاده از ماتریس ها
نمایش قواعد به کار رفته در هر مرحله از محاسبات
پنجره ی مختصات دکارتی دوبعدی و رسم نمودارتوابع در صفحه ی مختصات
درج توضیحات برای یک نمودار
ویرایش و اعمال تغییر در ضابطه ی نمودارها
تغییر نسبت مقیاس محورهای مختصات
مقیاس بندی خودکار محورهای مختصات
رسم هم زمان چند نمودار
رسم یک نمودار در بازه ای معیّن
بررسی رفتار منحنی توابع دارای پارامتر
رسم لیستی از نقاط در فضای دوبعدی
انتقال نمودار به پنجره ی جبر
پنجره ی مختصات دکارتی سه بعدی و رسم نمودار در صفحه ی مختصات سه بعدی
رسم هم زمان چند نمودار
فصل چهارم: معرّفی نرم افزارهای ریاضی
فصل پنجم: فرمول نویسی در Word و معرّفی نرم افزارهای تخصّصی تایپ فرمولهای ریاضی
فرمول های ریاضی و نمایش اعداد فارسی درWord2003,2007
MathType نرم افزار تخصّصی نگارش علائم و فرمول های ریاضی
فرمول نویس استاد
MathMagic Pro Edition
فارسی‌تِک
فصل ششم: معرفی سایت های ریاضی

*********************************************************

گنج های پنهانWindows Seven

**********************************

گنج های پنهانWindows XP

***********************************

گنج های پنهانMultimedia Builder

انتشارات به آوران

۶۶۴۰۵۰۷۳-۰۲۱

۰۹۱۲۴۳۴۲۷۴۱

مرکز پخش:خیابان انقلاب- خیابان ۱۲ فروردین-کوچه حقیقت طلب-پلاک ۵

*************************************************

313 مساله برگزیده ی المپیادها و مسابقات ریاضی دوره ی راهنمایی با پاسخ تشریحی

مشخصات کتاب

تعداد صفحه: 196
نشر: شباهنگ (1383)
شابک: 964-6127-11-8

http://www.adinebook.com/gp/product/9646127118

***************************************************************

کتاب: چهارضلعی ها
ناشر : مدرسه برهان
نویسنده : مهدی قربانی
شابک : 978-964-08-0091-1
موضوعات : چهارضلعی‌ها - آزمونها و تمرینها,چهارضلعی
ناشر مدرسه، مدرسه برهان

**************************************************************

کتاب: دایره و زاویه
ناشر : مدرسه برهان
نویسنده : مهدی قربانی
شابک : 978-964-08-0101-7
موضوعات : هندسه - راهنمای آموزشی (راهنمایی),هندسه - مسائل، تمرینها و غیره (راهنمایی)
ناشر مدرسه، مدرسه برهان

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ